تغییر جنسیت لیلا اوتادی باتصویری از سبیل های مردانه

عکسی جنجالی ازلیلا اوتادی در فضای مجازی فراگیر شد.
تصویر تغییر جنسیت لیلا اوتادی باتصویری از سبیل های مردانه

به گزارش پرسون، لیلا اوتادی به تازگی استوری منتشر کرده که در آن تغییر جنسیت داده .او از مخاطبان خواسته ببیند اگر مرد بود جذاب می‌شد؟

3CD56D5A FBD3 42FA BCE1 FDD4718BD013

منبع: سینما اعتماد

509654