۷ میلیون گواهی سپرده در بورس کالا مبادله شد

بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران در هفته منتهی به ۱۷ شهریور میزبان معامله ۷ میلیون و ۸۳ ورق بهادار مبتنی بر کالا به ارزش ۴۱۲ میلیارد تومان بود.
تصویر ۷ میلیون گواهی سپرده در بورس کالا مبادله شد

به گزارش پرسون، ۷ میلیون و ۸۳ هزار و ۶۳۹ ورق بهادار مبتنی بر کالا به ارزش ۴۱۲ میلیارد و ۴۴۸ میلیون تومان در بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالا در هفته گذشته معامله شد.

در هفته منتهی به ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ بالغ بر ۷۰۱ هزار و ۹۰۰ گواهی سپرده تمام سکه طلا به ارزش ۱۹۷ میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان منعقد شد.

در جریان معاملات هفته گذشته، ۴۰۸ هزار و ۶۰۰ اوراق گواهی سپرده شمش طلا در حالی منعقد شد که این دارایی پایه ارزش ۱۲۸ میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان را ثبت کرد.

سیمان با ثبت معامله ۴ میلیون و ۷۸۲ هزار گواهی سپرده، رتبه نخست از نظر حجم را به ثبت رساند و ارزش معاملات این دارایی ۵.۶ میلیارد تومان شد.

ارزش معاملات ۸۹۰ هزار و ۱۷۲ گواهی سپرده زعفران ۴۱ میلیارد و ۱۲۲ میلیون تومان بود و ارزش معاملات ۳۰۰ هزار و ۹۶۷ گواهی سپرده شیشه نیز ۴۰.۵ میلیارد تومان شد.

مبادله ۷ میلیون گواهی سپرده در بورس کالا

منبع: صدا و سیما

509639