تست هوش؛ کدام زوج در شُرف طلاق اند؟+ عکس

آیا روانشناس خوبی هستید و می توانید بگویید در تصویر زیر کدام زوج در آستانه طلاق اند؟
تصویر تست هوش؛ کدام زوج در شُرف طلاق اند؟+ عکس

به گزارش پرسون، حدس بزنید:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ را در انتهای صفحه ببینید

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ تست هوش:

زن و مرد سمت راست به صورت توافقی دارند جدا می شوند و این تصمیم را با بچه شان نیز درمیان گذاشته اند، او ناراضی و ناراحت به نظر می رسد.

منبع: سرگرمی روز

507137