متولدین کدام فصل عصبی ترند؟! + عکس

احتمالا این را می دانید که فصلی که در آن متولد شده اید با خلق و خوی شما ارتباط دارد.
تصویر متولدین کدام فصل عصبی ترند؟! + عکس

به گزارش سایت خبری پرسون، محققان به این نتیجه رسیده اند که فصل تولد می تواند الگوهای رفتاری را در افراد به وجود بیاورد.

جمع بندی محققان از خلق و خوی متولدین هر فصل به شکل زیر است :

متولدین کدام فصل عصبی ترند ؟!

متولدین کدام فصل عصبی ترند ؟!

متولدین کدام فصل عصبی ترند ؟!

متولدین کدام فصل عصبی ترند ؟!

البته هیچ کدام از اطلاعات بالا در مورد همه افراد صدق نمی کند اما معمولا اکثریت چنین رفتاری را از خودشان نشان میدهند.درجه شخصیتی می تواند از ژن نیز به ارث برده شود.

منبع: دلگرم

507038