تست هوش؛ آیا می توانید زیر 10 ثانیه ضرب المثل مناسب تصویر زیر را حدس بزنید؟

در تصویر زیر به ضرب المثلی اشاره شده است. آیا زیر 10 ثانیه می توانید ضرب المثل مناسب آنرا پیدا کنید؟
تصویر تست هوش؛ آیا می توانید زیر 10 ثانیه ضرب المثل مناسب تصویر زیر را حدس بزنید؟

به گزارش پرسون، پاسخ را در ادامه ببینید:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ تست هوش:

چشمم آب نمی‌خوره

منبع: سرگرمی روز

506685