لحظه حیرت آور بلعیدن دوربین غواص توسط کوسه/ فیلم

لحظه بلعیدن دوربین غواص توسط کوسه را در فیلم قابل مشاهده است
تصویر لحظه حیرت آور بلعیدن دوربین غواص توسط کوسه/ فیلم

به گزارش پرسون، لحظه بلعیدن دوربین فیلمرداری توسط کوسه را می توانید در فیلم زیر مشاهده نمایید. دوربین از داخل دهان کوسه فیلمبرداری می‌کند:

506652