اینفوگرافیک/ نرخ دیه هر یک از اعضای بدن انسان چقدر است؟

دیه، دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام است و بر اساس تعاریف فقهی، مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده‌است یا به بازماندگان او پرداخت می‌شود
تصویر اینفوگرافیک/  نرخ دیه هر یک از اعضای بدن انسان چقدر است؟

به گزارش سایت خبری پرسون، در تعریف حقوقی دیه کیفر نقدی است که از مجرم به نفع مجنی‌علیه یا قائم مقام او گرفته شود. میزان دیه از سوی شارع (دادگاه) برای جنایت تعیین شده‌است.

دیه هر عضو بدن انسان چند است؟

505663