فال قهوه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

فال خود را بخوانید
تصویر فال قهوه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

به گزارش پرسون، فال قهوه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ برای متولدین فروردین

اسب سوار : فرد تازه ای در زندگی _ خبر خوش _ نامزدی _ برطرف شدن دلتنگی و آرزوهای _ مهمان _ دوستی.

فال قهوه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت

پلنگ : دشمن قوی و تواناست , خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

فال قهوه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد

قایق : بالا رفتن از ناهمواری ها و رسیدن به معشوق – عشق و دوستی.

فال قهوه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ برای متولدین تیر

آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

فال قهوه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد

آبشار : پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

فال قهوه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور

آفتابه : راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.

فال قهوه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ برای متولدین مهر

برج : دعوا _ ترس _ مقاومت _ ناامیدی.

فال قهوه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ برای متولدین آبان

قو : سمبل وقار, دوستی, ایمان, – به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن – ازدواج با عشق _ متانت در رفتار.

فال قهوه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ برای متولدین آذر

چاقو : طلاق و جدائی – بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی – قطع ارتباط – درگیری و دعوا – دعوای غیر منطقی _ خشونت.

فال قهوه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ برای متولدین دی

حلقه : خواستگاری – ازدواج – خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی – انجام یک معامله – خواستگاری و نامزدی.

فال قهوه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن

دستبند : برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تنگدستی است.

فال قهوه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند

دیگ : صاحب خانه – کدبانوی خانه – خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

488014