2 عکس نادر و قدیمی از حرم امام رضا (ع)؛ ۸۹ سال قبل

تصویری قدیمی و نادر از حرم امام رضا (ع) مربوط به سال ۱۳۱۳ یعنی ۸۹ سال قبل را مشاهده کنید.

تصویر 2 عکس نادر و قدیمی از حرم امام رضا (ع)؛ ۸۹ سال قبل

به گزارش پرسون، این تصاویر قدیمی را مشاهده کنید.

عکسی هوایی از حرم امام رضا (ع) در دهه سی

عکس حرم امام رضا (ع) در سال ۱۳۱۳

منبع: فرادید

487957