۲ مدل قیمت گذاری متفاوت در سازوکار بورس

در سازوکار بورس کالا برای عرضه محصولات پتروشیمی و فولادی از دو نرخ تسعیر ارز متفاوت استفاده می‌شود.
تصویر ۲ مدل قیمت گذاری متفاوت در سازوکار بورس

به گزارش سایت خبری پرسون، بررسیها نشان میدهد نرخ تسعیر ارز برای تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی معادل دلار 28500 تومانی است. بر این اساس بعد از رقابت قیمتی محصولات مختلف پتروشیمی قیمت نهایی تعیین میشود.

در مکاتبه زیر نیز در اوایل فروردین ماه رئیس کل بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز برای تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی را 28500 تومان اعلام کرد.

بورس کالای ایران ,

این درحالی است که در خصوص محصولات فلزی نرخ تسعیر دلار برای تعیین قیمت پایه بر اساس دلار بازار مبادله است. بر این اساس بعد از تعیین قیمت پایه بر اساس دلار 36500 تومانی قیمت نهایی محصولات فولادی و ... تعیین میشود.

به این ترتیب دو نرخ ارز متفاوت در بورس کالا برای تعیین قیمت پایه محصولات فولادی و پتروشیمی وجود دارد که این موضوع منجر به تعارضهای در مورد بازگشت ارز صادراتی شده است.

487247