میانگین سن سربازان ناوگروه دنا/ فیلم

‌امیر دریادار بلوچ معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش: به مسئولان توصیه می‌کنم به جوانان اعتماد کنند.
تصویر میانگین سن سربازان ناوگروه دنا/ فیلم

به گزارش پرسون، ‌امیر دریادار بلوچ معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش: میانگین سن سربازان ناوگروه دنا کمتر از ۳۰ سال بود. به مسئولان توصیه می‌کنم به جوانان اعتماد کنند.

منبع: مشرق

487095