فارس مدعی شد

لو رفتن سوالات امتحانات نهایی/ ویدئوبه گزارش پرسون، در دقایقی ابتدایی امتحان های نهایی، سوال‌های آن در کانال‌های تلگرامی پخش می‌شود.

منبع: فارس

487066