الهام چرخنده در مراسم تشییع شهدای مرزبانی

الهام چرخنده در مراسم تشییع شهدای مرزبانی به عنوان سخنران حضور داشت.
تصویر الهام چرخنده در مراسم تشییع شهدای مرزبانی

به گزارش پرسون، بنا بر گزارش ها «الهام چرخنده» سخنرانی مراسم تشییع شهدای مرزبانی را بر عهده گرفته است.

منبع: چندثانیه

486749