توئیت جناب مدیرکل برای خودش سوژه شد!

حسن زیدآبادی، فعال سیاسی به توئیت یکی از مدیران وزارت ارشاد واکنش نشان داد.
تصویر توئیت جناب مدیرکل برای خودش سوژه شد!

به گزارش پرسون، حسن زیدآبادی با کنایه در توئیتر خود نوشت:

منبع: برترین ها

486292