ببینید/ لحظه ترسناک بلعیده شدن یک خودرو در فرونشست زمین

انتشار تصویری از لحظه بلعیده شدن یک خودرو در فرونشست زمین، واکنش زیادی را در برداشته است.
تصویر ببینید/ لحظه ترسناک بلعیده شدن یک خودرو در فرونشست زمین

به گزارش سایت خبری پرسون، در ادامه این فیلم را با هم ببینیم.

485036