پست معنادار و جنجالی پریچهره قنبری

پریچهر قنبری همسر سابق شهاب حسینی پستی جنجالی در اینستاگرامش منتشر کرده است.
تصویر پست معنادار و جنجالی پریچهره قنبری

به گزارش پرسون، پریچهر قنبری همسر شهاب حسینی با انتشار پستی قابل توجه و مبهم یادداشت خود را مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار داد. پریچهر قنبری و شهاب حسینی طی یک سال گذشته با مطالبات متعددی مواجه بوده اند. مهمترین آنها طلاق آنها بود. اما آنها تصمیم گرفته اند به گمانه زنی ها و شایعات پاسخی ندهند. برخی این عدم پاسخگویی را تاییدی بر ادعاها دانسته اند. برخی می گویند شهاب حسینی و پریچهر قنبری علاقه ای به کنار گذاشته شدن ندارند. اما حالا پریچر قنبری با یادداشت قابل توجهی از عباس کیارستمی به شایعات جدید دامن زده است.

او در این باره گفت:

اما راه نیز اعتراف انسان به آن چیزی است که از چه چیزی می گریزد و به سوی آن روی می آورد.

روش زندگی است. راه انسان مال خودش است.

و انسان مسیری است هرچند کوچک و هموار در سطح بیکران هستی.

گاهی بدون موفقیت، گاهی با موفقیت.»

منبع: رکنا

484850