کنایه تند «مرجانه گلچین» درباره گرانی‌های بی‌سابقه

مرجانه گلچین درباره گرانی‌های بی‌سابقه استوری کنایه‌آمیزی مننتشر کرد.

تصویر کنایه تند «مرجانه گلچین» درباره گرانی‌های بی‌سابقه

به گزارش سایت خبری پرسون، استوری کنایه‌آمیز مرجانه گلچین درباره گرانی‌های بی‌سابقه با مقایسه قیمت تاکسی پیکان در سال ۵۷ با یک کیلو هویج در سال ۱۴۰۲ را ببینید.


منبع: برترین ها

484834