وحشت در زمین مسابقه؛ یورش گاو عصبانی به سمت بازیکنان! +فیلم

یک گاو غول‌پیکر که از سروصداها به شدت عصبانی شده بود، به سمت بازیکنان یورش برد اما مدتی بعد تحت کنترل درآمد.
تصویر وحشت در زمین مسابقه؛ یورش گاو عصبانی به سمت بازیکنان! +فیلم

به گزارش سایت خبری پرسون، در ادامه فیلم یورش گاو عصبانی به سمت بازیکنان را با هم میبینیم.

484040