بنر عجیب برای فرزندآوری در تبریز، سوژه شد

مصطفی جلالی‌فخر (پزشک، منتقد سینما و نویسنده)، درباره بنر تشویق به فرزند آوری که در تبریز نصب شده، واکنش نشان داده است.
تصویر بنر عجیب برای فرزندآوری در تبریز، سوژه شد

به گزارش پرسون، مصطفی جلالی‌فخر، پزشک، منتقد سینما و نویسنده در اینباره چنین نوشت:

"ظاهرا این تبلیغ فرزندآوری در تبریز نصب شده! چنین تبلیغاتی خروجی چه اتاق فکری ست؟ به نظر می رسد احساس خلاقیت و نوآوری هم داشته اند. واقعا چند درصد احتمال داده اند کسی با دیدن این تبلیغ هشدار دهنده، متحول شده و بدون توجه به شرایط اقتصادی، فرهنگی، روحی و بی ارزیابی دوراندیشانه در مورد زندگی خود و فرزند احتمالی تصمیم به شارژ/فرزندآوری کند؟!"

483297