این حجم از ادب رو چند سالی بود از هیچ رئیس جمهوری ندیده بودیم

یکی از کاربران فضای مجازی با اشاره به حضور رئیسی در جلسه استیضاح وزیر صمت و دلیل وی برای حضور نوشت: این حجم از ادب و معرفت رو چند سالی بود که از هیچ رئیس جمهوری ندیده بودیم؛ خداقوت..
تصویر این حجم از ادب رو چند سالی بود از هیچ رئیس جمهوری ندیده بودیم

به گزارش پرسون، محمد شیروانی، نویسنده و فعال فضای مجازی با انتشار ویدئویی در صفحه توئیتر خود نسبت به موضوع استیضاح وزیر صمت واکنش نشان داد و نوشت:

دکتر رئیسی: بعد از فرمایش رهبری مبنی بر وحدت سران قوا، عده ای تلقی کردند که استیضاح یا سوال مجلس از وزرا تلقی اختلاف است. من اینجا حاضر شدم که بگویم تلقی ما این نیست و من از نمایندگان تقدیر میکنم!

این حجم از ادب و معرفت رو چند سالی بود که از هیچ رئیس جمهوری ندیده بودیم؛ خداقوت..

483034