تصویری متفاوت و تازه از خانم بازیگر قبل از انقلاب

کتایون امیرابراهیمی در فضای مجازی عکسی از خود منتشر کرد.
تصویر تصویری متفاوت و تازه از خانم بازیگر قبل از انقلاب

به گزارش سایت خبری پرسون، کتایون امیرابراهیمی با انتشار عکسی نوشته: هیچ گاه... لباس هایت را به سلیقه ی کسی که ماندنی نیست انتخاب نکن! او می رود و لباس ها زار زار گریه می کنند ... "هم به حالَت"هم به تَنَت"... همیشه خودتان باشید.

در کنار حمیدرضای عزیزم ، پسر فرهیخته و هنرمندم.

قدیم ها احترام بزرگ تر و پیشکسوت ها حفظ بود، احترام خانم پرخیده، خانم ایران دفتری را حفظ میکردیم و در سالهای ممنوع الکاری جویای احوالشان بودیم. از نسل جوان حمیدرضای من همیشه هوای بزرگ تر ها را دارد نه فقط من مادر.

منبع: برترین ها

482918