اولین بار بازی مافیا در کجا راه افتاد؟

بازی مافیا اولین بار در میان گروهی از دانشجویان یک شهر اروپایی راه افتاد.
تصویر اولین بار بازی مافیا در کجا راه افتاد؟

به گزارش پرسون، برای بازی مافیا باید یک گروه تشکیل دهید. حداقل تعداد افراد این گروه باید 10 نفر باشد. بهتر است که در ایام تعطیلات، زمانی که در کنار اعضای فامیل جمع هستید، این بازی را در کنار یکدیگر انجام دهید و از آن لذت ببرید.

خلاصه ای از تاریخچه بازی مافیا

این بازی اولین بار توسط فردی به نام دمیتری دیویدوف ایجاد شد که آن را در بین دانشجویان مسکو به راه انداخت و کم کم این بازی وارد خوابگاه های دانشجویی در اروپا و آمریکا هم شد و اکثر این افراد از انجام دادن این بازی لذت می بردند.

هدف بازی

نمناک نوشت: هدف این بازی کشتن یا بیرون انداختن اعضای مافیا است تا این که شهروندان بتوانند کل عناصر مافیا را از بازی بیرون کنند. اصل این بازی بر پایه ی مذاکره و مجاب کردن پیش می رود و شما به عنوان یک شهروند باید سعی کنید تا شهروند های دیگر را شناخته و متحد شوید و مافیا تشخیص دهید و بیرون شان کنید ؛ اما به عنوان یک مافیا باید سعی کنید تا اتحاد شهروندی را شکسته، مذاکره کنید و آن ها را فریب دهید که شما هم یک شهروند هستید تا به شما اعتماد کنند و با کمک شهروندان ضعیف و بی تجربه شهر را نابود کنید.

بازی مافیا حداقل با چند بازیکن انجام می شود؟

این بازی گروهی با تشکیل گروه های کوچک 5 نفری قابل انجام است اما معمولا در این بازی 10 نفر تا 13 نفر شرکت می کنند.

قوانین بازی مافیا

فرض کنید که یک گروه 13 نفره برای انجام بازی حضور پیدا کرده اند. اولین قدم این است که راوی کارت ها را در میان افراد پخش کند. او در کل پروسه پخش کارت ها توجه کافی را دارد که کسی از نقش دیگری آگاه نشود. در این گروه 13نفره تقسیم بندی ها به شکل زیر انجام می شود:

سه نفر مافیا هستند که البته این تعداد سلیقه ای و قابل تغییر است. همچنین یک کارآگاه، یک دکتر، یک رئیس مافیا و هشت شهروند معمولی هم در بازی وجود دارند.

مهمترین نکات درباره مافیا

هر کس باید نقش خود را بداند اما هیچ کس دیگری نباید از نقش او خبر داشته باشد.

در این بازی باید سعی کنید، هویت خودتان را به شکل کاملاً مستقیم به دیگران نگویید.

481585