رجزخوانی یک چوپان لک علیه بی حجابان و آمریکا

به گزارش پرسون، در این کلیپ مشاهده می کنیم که یک چوپان که از تیره لک می باشد بر علیه زنان بی حجاب شعرخوانی می کند.

بازنشر محتوای شبکه های اجتماعی تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه رسانه پرسون نیست.

480340

مطالب مرتبط