فال ابجد امروز پنجشنبه ۱۷ فروردین

تصویر فال ابجد امروز پنجشنبه ۱۷ فروردین

به گزارش پرسون، فال حروف ابجد یکی از فال‌های پرطرفدار و بسیار قدیمی است که افراد بسیاری به پیشگویی‌ها و طالع‌های این فال اعتقاد دارند. که در پایین این صفحه علاوه بر معرفی حروف ابجد، به تبدیل این حروف به اعداد معادل و همچنین طالع بینی با حروف ابجد و طالع بینی ازدواج با آن پرداخته ایم. اگر به فال و طالع بینی علاقمند هستید حتما بخش انواع فال و طالع بینی مجله تصویر زندگی رو دنبال کنید.

♈ فال ابجد امروز متولدین فروردین

ابجد فال شما: ب – آ – ج
تعبیر: طالعت خوب است. به مقامات بالا و خوشبختی در زندگی تان خواهید رسید و پیروزی و آرامش را در آینده به دست می آورید،، در زندگی بی گدار به آب نزنید ،،شما فرد فعالی در زندگیتان هستید که می‌توانید خیلی زود خودتان را از غم و اندوه رها کنید و به آرامش برسانید.

♉ فال ابجد امروز متولدین اردیبهشت

ابجد فال شما: د – د – ب
تعبیر: مقصودتان حاصل می‌شود. به آرزوها و خواسته های قلبی تان در زندگی خواهید رسید و شادی و پیروزی را در امورات کاری و پولی به دست می آورید ،، سعی کنید؛ تا با عجله دست به کاری نزنید که برایتان مشکلات فراوانی به وجود می آورد و شما را با شکست رو به رو می کند.

♊ فال ابجد امروز متولدین خرداد

ابجد فال شما: د – ج – ب
تعبیر: طالعت روشن است. سعی کنید در انجام کارهایتان از بزرگترهای خود مشورت بخواهید تا مرتکب اشتباهات بسیار زیادی نشوید،، هیچگاه خودتان را به فساد آلوده نکنید تا می توانید دست به کارهای ناصوابی نزنید،، که شما را به نابودی می رساند به زودی خبرهای خوبی به گوشتان می رسد که آینده تان را پر از آرامش می کند.

♋ فال ابجد امروز متولدین تیر

ابجد فال شما: ج – آ – ب
تعبیر: مقصود خوبی ندارید. با مشکلات بسیار زیادی در زندگیتان مواجه خواهید شد و خودتان را به نابودی و شکست در آینده مواجه می کنید،، بهتر است؛ در زندگی بی گدار به آب نزنید سعی کنید تا می توانید دست از لجبازی بردارید که برای تان مشکلات بسیار زیادی در آینده به وجود می‌آورد.

♌ فال ابجد امروز متولدین مرداد
ابجد فال شما: ج – ج – ب
تعبیر: آینده خوبی درپیش دارید. به مجلسی بزرگ و دوسداشتنی در زندگی دعوت خواهید شد که موفقیت و سربلندی را در زندگی برایتان به وجود می آورد ،،از طرف شخصی به شما کمک های پولی و مالی خواهد شد که آینده تان را بخوبی میسازد.

♍ فال ابجد امروز متولدین شهریور

ابجد فال شما: د – ج – ج
تعبیر: قصد و نیت بدی در سر دارید. مشکلات بزرگی در زندگیتان رخ خواهد داد،، بهتر است؛ دست کمک نیازمندان شوید تا بتوانید از شر بدخواهان در امان بمانید و خودتان را از مشکلات و سختی های زندگی بخوبی عبور دهید و خوشبختی را بدست بیاورید.

♎ فال ابجد روزانه متولدین مهر

ابجد فال شما: د – آ – آ
تعبیر: بخت و اقبال نیک در انتظارتان است پس تلاشتان را بیشتر کنید و برای آنچه که میخواهید بجنگید. فکر های نادرستی در سر می پرورانید که شما را دچار مشکلات خواهند کرد از آن برحذر باشید. فردی در حال فریب دادن شماست اما به زودی به نیتش پی می برید و خودتان را از یک بی‌آبرویی و مشکل دور میسازید.

♏ فال ابجد روزانه متولدین آبان

ابجد فال شما: ب – ج – ج
تعبیر: ممکن است از کسی مقداری پول قرض بگیرید و این کار موجب می شود تا مشکل کوچکی را حل کنید پس نگران نباشید و از این شخص سپاسگزاری کنید. سفری در پیش دارید که در این سفر با فردی آشنا خواهید شد و از نظر احساسی دل به او میبندید. خداوند شما را به اهدافتان خواهد رساند کافی است کمی صبور باشید.

♐ فال ابجد روزانه متولدین آذر

ابجد فال شما: آ – آ – د
تعبیر: ایام به کام می‌شود و به مراد دل خواهید رسید پس نباید ناامید نباشید و توکلتان بر خداوند باشد. سعی نکنید تا با اعمال نادرست برای خود موفقیت بوجود بیاورید که فقط در چاه خواهید افتاد و مشکلاتتان را دوچندان خواهید کرد.

♑ فال روزانه ابجد متولدین دی

ابجد فال شما: د – ب – آ
تعبیر: زندگی خوبی در انتظارتان است و غم و اندوهی که دارید برطرف خواهد شد. خداوند شما را به آرزویی که در سر می‌پرورانید خواهد رساند و وصال یار بسیار نزدیک است پس بیتابی نکنید و بیهوده با عجله و شتاب زندگی خود را در جهت نادرست سوق ندهید. معامله ای را آغاز می‌کنید که شما را دچار مشکلات اقتصادی خواهد کرد مراقب باشید.

♒ فال روزانه ابجد متولدین بهمن

ابجد فال شما: ب – ج – ج
تعبیر: مال و سرمایه ای به دستان می‌رسد که در این زمان راه گشای بسیاری از مشکلاتتان است پس از آن به درستی استفاده کنید. از غرور خود بکاهید و با دیگران با تواضع برخورد کنید تا خداوند بهترین ها را نصیب تان کند. کاری در پیش گرفته اید که با سربلندی پشت‌سر می‌گذارید و سود و منفعت فراوانی را نصیب خود خواهید کرد انشاالله.

♓ فال روزانه ابجد متولدین اسفند

ابجد فال شما: ج – ج – ج
تعبیر: آینده خوبی برایتان وجود خواهد داشت و اگر تلاشتان را بیشتر کنید به زودی به هر آنچه که در آرزویش هستید دست خواهید یافت. فردی وارد زندگیتان می‌شود که عشقش را نثارتان می‌کند و از این طریق آرامش فراوانی وارد زندگی‌تان می‌شود.

479676