اطلاعاتی که به گفته محسن رفسنجانی بعد فوت امام خمینی فاش نشد!

به گزارش پرسون، محسن هاشمی رفسنجانی در برنامه حضور گفت: حاج احمدآقا بعد از فوت امام، برای جمع‌آوری و تنظیم اسناد ایشان خیلی وقت گذاشت. این اطلاعات الان در مخزن اطلاعات سرّی است که هنوز افشا نشده است.

منبع: جماران

468107