عضو شورای اسلامی شهر مشهد در نطق پیش از دستور:

در برابر انتقادها و توصیه ها گوش شنوایی وجود ندارد

عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: من پیر سیاست نیستم اما میدانم که شورای شهر نیاز به پدر و بزرگتر دارد، نه اینکه یک روز با این جماعت باشیم و روز دیگر با گروهی دیگر وقت بگذرانیم.
تصویر در برابر انتقادها و توصیه ها گوش شنوایی وجود ندارد

به گزارش پرسون، مجید طهوریان عسکری در هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر مشهد در نطق پیش از دستور اظهار داشت: شهردار آینده باید حیاط خلوت کسانی که برای خود فضایی را ایجاد کرده اند را خراب کند.

وی با بیان اینکه امروز حوزه حمل و نقل شهری، توسعه فضای سبز و زیرساخت های فرهنگی نیازمند توجه جدی است گفت: خواسته اعضای شورای شهر از شهردار آینده مشهد مقدس تلاش بی وقفه در حوزه عمرانی است.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد عنوان کرد: اگر به بدنه کارشناسی با هر مدل قرارداد توجه نشود و این سرمایه در اختیار در چهارپوب قانون از زوایای مختلف رشد نداشته باشد یقینا ارزوهایمان محقق نخواهد شد.

رئیس کمیسیون بهسازی و توسعه توس با بیان اینکه بیش از 18 ماه توصیه هایی را به هئیت رئیسه و رئیس شورای شهر داشتیم تصریح کرد: استخوان در گلو نگه داشتیم تا اتحاد اعضای شورا بر هم نخورد اما متاسفانه گوش شنوایی وجود ندارد.

طهوریان با بیان اینکه در طول این مدت قول های عمل نشده بسیاری به ما داده شده است تصریح کرد: برای حفظ افرادی در برابر اعضای شورا قرار گرفتند که هیچ گفتمان برابری با گفتمان جریان انقلابی نداشته و ندارند.

وی با بیان اینکه توصیه هایی برای ایجاد تحول انجام داده ایم عنوان کرد: از ابتدای شروع شورای ششم در برابر نیروهای انقلابی همیشه سرمان پایین بوده است زیرا توصیه اعضای شورای شهر انجام نمی شود و برخی کار خودشان را انجام می دهند.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: من پیر سیاست نیستم اما میدانم که شورای شهر نیاز به پدر و بزرگتر دارد نه اینکه یک روز با این جماعت باشیم و روز دیگر با گروهی دیگر وقت بگذرانیم.

طهوریان با تاکید براینکه آرام و آهسته حرکت کردن مشکلات شهر و مردم را حل نمی کند گفت: باید سریع، صریح، قاطع، شجاع و عالم بود تا بتوان تحولی را به وجود اورد.

وی ادامه داد: در زمان حضور در شورای شهر بیان کردم که در منطقه آبکوه هیچ اتفافی رخ نداده است اما تا این لحظه کسی توجه چندانی نداشته است؛ این چه مسئله ای است که اگر بخواهند کاری را انجام ندهند و کسی هم نمی تواند در برابر اینها بایستد

467958