عکسی از پاسپورت سردار سلیمانی با نام مستعار

تصویر پاسپورت شهید حاج قاسم سلیمانی با نام مستعار حسین محمودی را می‌بینید.
تصویر عکسی از پاسپورت سردار سلیمانی با نام مستعار

به گزارش پرسون، تصویر پاسپورت شهید حاج قاسم سلیمانی با نام مستعار حسین محمودی را می‌بینید.

کپی این پاسپورت از گاوصندق منزل ضیاء عبدالعزیز الموسوی یکی از مسئولان سرویس اطلاعات ملی عراق در دوران ریاست الکاظمی کشف شد.

ضیاء الموسوی از افراد نزدیک و مورد وثوق مصطفی الکاظمی است. وی دیشب دستگیر شده است.

مم

467913