جلوگیری شعبه آبکوه بیمه دانا از پرداخت خسارت غیر واقعی

شعبه آبکوه مشهد بیمه دانا با درایت و هوشمندی کارشناسان خود از پرداخت خسارت چندین پرونده غیر واقعی جلوگیری کرد.
تصویر جلوگیری شعبه آبکوه بیمه دانا از پرداخت خسارت غیر واقعی

به گزارش پرسون، علی‌اصغر محمدزاده اول، رئیس شعبه آبکوه مشهد اعلام کرد: با تلاش، همت و دقت همکاران این شعبه، اعضاء کمیته خسارت اعم از رییس شعبه، معاون و مسئول دایره دیات، وکلاء و کارشناس تحقیق، از پرداخت خسارات غیر واقعی در چندین پرونده مالی و جانی بالغ بر 60.000.000.000 ریال جلوگیری شد.

موضوع این پرونده‌ها عمدتا مربوط به خسارت ناشی از صحنه سازی، جابجایی راننده، و اعتراض به کارشناسی تصادفات بوده است.

علاوه برآن بیش از یکصد مورد اشتباه محاسباتی درتعیین میزان دیه و اصلاح دادنامه انجام شده است.

رئیس شعبه آبکوه در پایان از راهنمایی‌ها و تعاملات معاونت فنی بیمه‌های اموال و مسئولیت و مدیریت‌های رسیدگی و بررسی خسارت‌های جانی و اتومبیل نیز تشکر کرد.

467750