تغییر ساعت شروع مدارس و ادارات در سال جدید

سخنگوی دولت از تغییر ساعات کاری ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس خبر داد.
تصویر تغییر ساعت شروع مدارس و ادارات در سال جدید

به گزارش پرسون، علی بهادری جهرمی گفت: باتوجه به اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ دیگر تغییری در ساعت رسمی کشور به وجود نخواهد آمد، پیشنهادی از سوی سازمان امور استخدامی مبنی بر تغییر ساعات کاری ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس مطرح شد.

وی افزود: کلیات این طرح در جلسه امروز هیات دولت به تایید رسید. جزئیات آن قرار شد نهایی شود و امیدواریم تا پایان سال به سرانجام برسد.

467644