«سیروان خسروی» به مخاطب‌ان عیدی می دهد

سیروان خسروی درصفحه شخصی خود در فضای مجازی گفت: قصد دارم سال جدید را با دادن عیدی به مخاطب‌های موسیقی آغاز کنم.

تصویر «سیروان خسروی» به  مخاطب‌ان عیدی می دهد

به گزارش پرسون، سیروان خسروی درباره عیدی خود به طرفدارانش نوشته: «دوست داشتم سال جدید رو با دادن یه عیدی کوچیک به مخاطب‌های موسیقی شروع کنم. به همین منظور تصمیم گرفتم که در کنسرت هشت فروردین، قیمت دو سوم از کل بلیط‌های کنسرت رو بیش از ۵۰ درصد کاهش بدیم.»

سیروان خسروی در جریان توقف کنسرت‌ها جزو نخستین خوانندگانی بود که به روی صحنه بازگشت.

منبع: ایسنا

467520