مخالفت مجلس با بررسی طرح تاسیس سازمان ملی اقامت طبق اصل ۸۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست بررسی طرح تاسیس سازمان ملی اقامت براساس اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.

تصویر مخالفت مجلس با بررسی طرح تاسیس سازمان ملی اقامت طبق اصل ۸۵

به گزارش پرسون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه)، درخواست گروهی از نمایندگان برای رسیدگی به طرح تاسیس سازمان ملی اقامت براساس اصل ۸۵ قانون اساسی را بررسی و در نهایت با ۱۳۸ رای مخالف با این درخواست مخالفت کردند.

در صورت موافقت نمایندگان با این درخواست، طرح تاسیس سازمان ملی اقامت در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی و تصویب می‌شد و به صورت آزمایشی به اجرا در می‌آمد.

467455