حمایت رئیس سازمان بهزیستی در اجلاس جهانی حقوق بشر از حقوق افراد دارای معلولیت

رئیس سازمان بهزیستی در پنجاه و دومین اجلاس جهانی حقوق بشر در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو شرکت کرد و از حقوق افراد دارای معلولیت حمایت کرد.
تصویر حمایت رئیس سازمان بهزیستی در اجلاس جهانی حقوق بشر از حقوق افراد دارای معلولیت

به گزارش پرسون، علی محمد قادری در پنجاه دومین اجلاس جهانی حقوق بشر که با حضور نمایندگان کشورهای مختلف عضو برگزار شد، شرکت کرد.

در این نشست، رئیس سازمان بهزیستی کشور در کمیته حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که در خصوص آخرین اقدامات انجام شده دولت‌ها برای این افراد و شمول سازی اجتماعی افراد دارای معلولیت در جامعه و نقش پذیری آنان در توسعه جوامع شرکت و بیانیه سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی ایران را قرائت کرد.

در پایان این نشست شرکت کنندگان در میزگردهای تخصصی با موضوع ارتقا و بهبود وضعیت افراد دارای معلولیت در جوامع به تبادل نظر پرداختند و بر یکسان سازی، عدالت اجتماعی و فرصت‌های برابر برای همه افراد جامعه به ویژه افراد دارای معلولیت تاکید کردند.

منبع: مهر

467446