پس از گزارش پرسون مطرح شد؛

قطع درختان نداشتیم؛ جا به جایی داریم

روابط عمومی شهرداری منطقه 5 تهران پس از گزارش پرسون با موضوع «قطع صدها درخت در هفته درختکاری / هدف نامعلوم!» جوابیه را در شبکه های مجازی منتشر کرده است.
تصویر قطع درختان نداشتیم؛ جا به جایی داریم

به گزارش پرسون، در این جوابیه آمده است: در پی انتشار خبری مبنی بر قطع درختان در تقاطع حکیم تعاون، به آگاهی می رساند، به هیچ عنوان قطعی درختان صورت نپذیرفته است و به دلیل الزامات اجرای پروژه عمرانی تقاطع غیرهمسطح شهید حکیم تعاون، اشجار با رای ماده ۷ و تایید و نظارت دقیق متخصصین در فصل مناسب جا به جا و به بوستان های اطراف منتقل شده است و این فرآیند نیز ادامه دارد.
بنا بر این گزارش، روابط عمومی منطقه ۵ ضمن تشکر از حساسیت شهروندان محترم و رسانه ها، از روند اجرایی پروژه های احداثی تقاطع های غیرهمسطح چهارگانه در منطقه، بر اساس شروع و روند پیشرفت گزارشات دقیقی را به آگاهی شهروندان محترم می رساند.

466710