افشاگری نفیسه روشن درباره افرادی که از آنها وحشت دارد + عکس

نفیسه روشن درباره افرادی که باید از آنها ترسید در اینستاگرام خود هشدار داد.
تصویر افشاگری نفیسه روشن درباره افرادی که از آنها وحشت دارد + عکس

به گزارش پرسون، صفحه اینستاگرام نفیسه روشن با مطلبی درباره افراد مودب و بی ادب بروزرسانی شد.

منبع:پرسون

465533