پست معنادار «ترانه علیدوستی» بعد از آزادی از زندان

ترانه علیدوستی که به تازگی از زندان آزاد شده پست معناداری را با عکسی از چشم‌بند دراینستاگرام خود منتشر کرد.

تصویر پست معنادار «ترانه علیدوستی» بعد از آزادی از زندان

به گزارش پرسون، ترانه علیدوستی پست معناداری را در اینستاگرام منتشر کرد.

او نوشت: «هیچ کجا، هیچ زمان

فریاد زندگی

بی‌جواب نمانده است

قلب خوب تو

جواب فریاد من است.»

به یاد پژواک خواهری در سلول‌های تنگ مکرر،

و همه‌ی خواهرهای در بندِ همیشه.

#بند۲۰۹_زندان_اوین

منبع: اقتصاد نیوز

463479