میزبانی بانک دی از چهارمین نشست هم‌اندیشی مدیران اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران

چهارمین نشست هم‌اندیشی و هماهنگی بین سازمان‌های اقتصادی وابسته و تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران به میزبانی بانک دی برگزار شد.
تصویر میزبانی بانک دی از چهارمین نشست هم‌اندیشی مدیران اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران

به گزارش پرسون، در ابتدای این نشست که با حضور طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیران عامل سازمان‌های اقتصادی وابسته و تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد، مدیرعامل بانک دی گزارشی یک ساله از عملکرد بانک ارائه کرد.

علیرضا قیطاسی با اشاره به بخشی از اقدامات تیم مدیریتی بانک در یکسال گذشته گفت : برگزاری مجامع سال های 1399 و 1400 بانک دی و بازگشایی نماد این بانک در فرابورس، پس از توقف 9 ماهه نماد، گامی اساسی در جلب رضایت سهامداران بود.

مدیرعامل بانک دی با اشاره به اینکه هم‌افزایی سازمان‌های اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران موجب انسجام و تقویت تمامی سازمان‌های مربوطه خواهد شد، اظهار امیدواری کرد همکاری این نهادها با بانک دی بیش از پیش توسعه یابد.

در ادامه این نشست، طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز از اقدامات انجام شده در بانک دی طی یک سال گذشته و بهبود وضعیت این بانک قدردانی کرد.

گفتنی است، مدیران عامل شرکت‌های تابعه و وابسته بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره پیش‌نویس دستوالعمل برگزاری مجامع، مصوبات جلسات گذشته و برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲ به بحث و تبادل نظر پرداختند.

462522