عکسی عجیب و متفاوت از جشنواره فیلم فجر

تصویری عجیب و متفاوت از جشنواره فیلم فجر را مشاهده می کنید.
تصویر عکسی عجیب و متفاوت از جشنواره فیلم فجر

به گزارش پرسون، عکسی جالب از اولین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر را در بالا مشاهده می کنید .

منبع:مهر

460795