اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان خبر داد:

حریم راه‌ها سرمایه بزرگ ملی است

رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان از پیگیری تهیه و اجرای گاردریل به طول 2850 اجرای سیستم های روشنایی در نقاط پرحادثه استان هرمزگان خبر داد.
تصویر حریم راه‌ها سرمایه بزرگ ملی است

به گزارش پرسون،سید علی محبی خاطر نشان کرد : اجرای سیستم های روشنایی در محورهای برونشهری در راستای ارتقاء ایمنی تردد ضروری بوده لذا با توجه به محدودیتهای اعتباری، اولویت این اداره کل بر اجرای سیستمهای روشنایی در نقاط پرحادثه است که تاثیر مهمی در کاهش تصادفات دارد.

وی افزود :«از دیگر اقدامات اداره ایمنی راه و حریم در آذر ماه گذشته، اجرای خط کشی راههابه طول 82 کیلومتر ، تهیه و نصب تابلو اخطاری،انتظامی،مسیرنما و.... 565 عدد، ایمن سازی سر گاردریل،موانع صلب،دماغه ها،نصب ناحیه انتقالی پل ها در 32 نقطه، تعمیر و مرمت چراغ چشمک به تعداد 21 دستگاه و پاکسازی کنار نیو جرسی و جداول و حاشیه راه ها که به طور مستمر انجام شده است.

محبی در پایان گفت :«حریم راه‌ها سرمایه بزرگ ملی است و ایجاد هرگونه سازه در آن‌ها از عوامل تهدیدکننده ایمنی برای کاربران جاده خواهد بود ازاین‌رو برای صیانت از راه‌ها و جلوگیری از تجاوز به حریم آن‌ها گشت‌های راهداری به‌طور مرتب در جاده‌ها حضور فعال دارند و با متخلفان با قاطعیت برخورد می‌کنند».

منبع:خبر آنلاین

459338