خبر مهم نماینده مجلس از عضویت ایران در پیمان شانگهای

نماینده دولت گفت: عضویت ایران در پیمان شانگهای تاثیر بسزایی در هم افزایی توانایی های اقتصادی کشورهای عضو برای برون رفت از تحریم و تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسو و همگرا خواهد داشت.

تصویر خبر مهم نماینده مجلس از عضویت ایران در پیمان شانگهای

به گزارش پرسون، علی ادیانی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس، ضمن ارائه تقاضای دولت برای بررسی دو فوریتی لایحه یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای، بیان کرد: عضویت ایران در این سازمان دارای اهمیت اقتصادی، اجتماعی و بین المللی است. از سوی دیگر تاثیر بسزایی در هم افزایی توانایی های اقتصادی کشورهای عضو برای برون رفت از تحریم و تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسو و همگرا دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: ایران از سال ۲۰۰۵ در این سازمان عضو ناظر بوده است و با استقرار دولت انقلابی و با فعالیت و رویکرد جناب آقای رئیسی در عرصه سیاست خارجی به ویژه افزایش تعامل با کشورهای همسو، در شهریور ۱۴۰۰ روند عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای در تاجیکستان صورت گرفت.

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی دولت در ادامه تصریح کرد: بر این مبنا هر کشوری که تقاضای عضویت در این سازمان را دارد بدون تردید باید به معاهدات بین المللی لازم الاجرا در چارچوب همکاری شانگهای متعهد شود. دولت نیز مجموعه معاهدات بین المللی لازم الاجرا را پذیرفته و در قالب این لایحه تقدیم مجلس کرده است.

ادیانی تاکید کرد: ضرورت تصویب دو فوریت این لایحه واضح است. اروپایی ها رسما با عضویت ایران در سازمان شانگهای مخالفت کردند چرا که عضویت ایران در پیمان شانگهای راهی برای بیمه شدن جمهوری اسلامی ایران از تحریم ها است و این موضوع نشان دهنده اهمیت تصویب این لایحه است.

459220