تذکر عضو دفتر رهبر انقلاب به امیرعبداللهیان

عضو دفتر نشر آثار مقام معظم رهبری به اظهارات وزیر امور خارجه واکنش نشان داد.
تصویر تذکر عضو دفتر رهبر انقلاب به امیرعبداللهیان

به گزارش پرسون، عضو دفتر نشر آثار مقام معظم رهبری در توئیتی خطاب به وزیر امور خارجه نوشت: کم نبوده اند بانوان بزرگ و عالی قدری که کنار مردان بزرگ نقش آفرینی کرده اند اما خطاست که دولتمردان برای تکریم آن ها از الگوی نابجای بیگانگان کپی برداری کنند.

او این توئیت را با هشتگ بانوی اول منتشر کرده است.

توئیت فضائلی

459189