پیام مهم فرزین برای بازار ارز

رییس بانک مرکزی از آغاز عملیات احیای ثبات در بازار ارز خبر داد.
تصویر پیام مهم فرزین برای بازار ارز

به گزارش پرسون، محمدرضا فرزین در توییتر نوشت: از امروز، بانک مرکزی و صرافی‌ها اقدامات مشترکی در احیای ثبات اقتصادی در کشور انجام می‌دهند. بانک مرکزی زین پس به بازار آزاد ورود خواهد کرد و نرخ‌ساز خواهد بود.

459025