طعنه به زنان تاثیرگذار؛ شوهر تاچر هم مرد تاثیرگذار است؟

عباس عبدی در توییتر خود درباره حواشی کنگره زنان تاثیرگذار متنی به اشتراک گذاشته است.
تصویر طعنه به زنان تاثیرگذار؛ شوهر تاچر هم مرد تاثیرگذار است؟

به گزارش پرسون، عباس عبدی در توییتر خود درباره حواشی کنگره زنان تاثیرگذار نوشت: زنان تأثیرگذار به صفت شوهر یا پدر یا فرزندانشان شناسایی نمی‌شوند چون معنای معکوس دارد یعنی از خودشان چیزی نداشته‌اند. مثل این است که شوهر خانم تاچر هم به عنوان مرد تاثیرگذار انتخاب شود.

458572