مدیر جهاد کشاورزی اعلام کرد؛

تأمین سوخت دوم 35 نانوایی در کاشمر

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت: جلسات هماهنگی قرارگاه امنیت غذایی شهید امانی با هدف هماهنگی بازار برای کمک در مصرف بهینه برگزار که با تشکیل تیم‌های متعدد و حضور در سطح بازار و همکاری بسیار خوب کسبه شاهد کاهش مصرف گاز در این حوزه نیز بودیم.
تصویر تأمین سوخت دوم 35  نانوایی در کاشمر

به گزارش پرسون،محمد شجعی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران کاشمر از نانوایی‌های شهرستان به جهت همکاری و تأمین قوت مردم تقدیر و اظهار کرد: تأمین سوخت دوم نانوایی‌ها، افزایش سهمیه آرد، دوگانه سوز کردن ۳۵ واحد نانوایی، تولید و ذخیره سازی آرد با همکاری کارخانه آرد، افزایش ساعات کاربرخی از نانوایی‌ها و بازرسی‌های مستمر از جمله اقدامات در راستای تأمین نان شهرستان طی سرمای اخیر در سطح شهرستان بود.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر در ادامه همچنین گفت: اقدامات بموقع و تصمیمات اصولی در جلسات ستاد مدیریت بحران با محوریت مدیریت جهاد کشاورزی باعث کمترین خسارت به بخش کشاورزی شهرستان شده است.

وی افزود: قبل از ورود جبهه سرما اطلاع رسانی متنوعی به بهره برداران بخش کشاورزی صورت گرفت.

شجعی اظهار کرد: جلسات متعدد با مرغداران و دامداران با حضور رؤسای ادارات شرکت نفت و گاز به جهت تأمین سوخت این واحدها برگزار شد که با هماهنگی صورت گرفته خروجی آن باعث کمترین خسارت به این بخش شد.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر ادامه داد: با تأمین سوخت مایع برای ۱۹ مرغداری از وارد شدن تلفات به ۶۳۰ هزار قطعه مرغ گوشتی جلوگیری و با برگزاری جلسه با مرغداران و زنجیره پیشرو صالح با فرماندار شهرستان در خصوص تشریح وضعیت موجود باعث هماهنگی هرچه بیشتر امورات شد.

وی بیان کرد: تأمین و توزیع ۱۵۰ تن انواع نهاده‌های دامی، توزیع ۱۵ تن آرد و همچنین توزیع ۵ هزار لیتر نفت سفید از جمله اقدامات امور عشایر شهرستان با همکاری شرکت امیر دشت ترشیز برای بخش دامداری بوده است.

شجعی اظهار کرد: تیمی‌های برآورد خسارت در حوزه‌های تولیدات گیاهی و دامی و صنایع غذایی تشکیل و در مناطق مختلف به جهت برآورد خسارت باهمکاری بیمه محصولات کشاورزی وارد عمل شده اند.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر تصریح کرد: جلسات هماهنگی قرارگاه امنیت غذایی شهید امانی با هدف هماهنگی بازار برای کمک در مصرف بهینه برگزار که با تشکیل تیم‌های متعدد و حضور در سطح بازار و همکاری بسیار خوب کسبه شاهد کاهش مصرف گاز در این حوزه نیز بودیم.

منبع:مهر

457968