شعارهای عجیب روی دیوار سفارت انگلیس؛ بیا قزوین+ عکس

برخی از کاربران فضای با انتشار تصاویری از شعارنویسی روی دیوار سفارت انگلیس و فرانسه نوشتند جای تاسف است که برخی اینگونه آبروی ایران را در جهان می‌برند.
تصویر شعارهای عجیب روی دیوار سفارت انگلیس؛ بیا قزوین+ عکس

به گزارش پرسون، برخی از کاربران فضای با انتشار تصاویری از شعارنویسی روی دیوار سفارت انگلیس و فرانسه نوشتند جای تاسف است که برخی اینگونه آبروی ایران را در جهان می‌برند.

یکی از شعارهای عجیب روی دیوار سفارت انگلیس این بود: عن‌گلیس بیا قزوین!

انتقاد از شعار «آبروبر» و عجیب، روی دیوار سفارت انگلیس + عکس

457538