کیهان باز هم سنگ روسیه را به سینه زد؛

روسیه در برابر غرب است؛ مخالفانش پادوی آمریکا و اروپا هستند

روزنامه کیهان باز هم به منتقدان رابطه گسترده با روسیه در حین جنگ این کشور علیه اوکراین حمله کرد.
تصویر روسیه در برابر غرب است؛ مخالفانش پادوی آمریکا و اروپا هستند

به گزارش پرسون، این روزنامه نوشت: طیف غربگرا از آنجا که پادوهای آمریکا و اروپا در ایران هستند و همچنین به آن دلیل که روسیه نیز در برابر غرب قرار دارد، تمام خیانت‌ها، خباثت‌ها و دشمنی‌ها اروپا و آمریکا علیه مردم ایران را نادیده می‌گیرند و در عین حال در تلاشند تا در راستای رضایت غربی‌ها به دشمن‌نمایی از روسیه بپردازند.

آنها به نوعی از این طریق می‌خواهند نشان دشمنان واقعی ملت ایران را که بر سینه اروپا و آمریکا قرار دارد برداشته و بر سینه روسیه بچسبانند.

440220