مغز خود را با این جدول ریاضی تست کنید

معماهای ریاضی گزینه خوبی برای به چالش کشیدن مغز هستند، آنها مسائلی منطقی هستند که می توانند به تقویت توانایی های تحلیلی، بهره هوشی، دانش مفاهیم ریاضی و مهارت های محاسباتی انسان کمک کنند.
تصویر مغز خود را با این جدول ریاضی تست کنید

به گزارش پرسون، در ادامه یک معمای ریاضی ارائه شده که در آن تعدادی عدد در یک جدول قرار گرفته، اما یک جای خالی در آن وجود دارد. بر اساس استدلالی منطقی باید عدد درست را به جای علامت سوال قرار دهید.

باشگاه مغز | عدد جای خالی

پاسخ در انتهای صفحه ارائه شده است.

..

پاسخ: عدد 10 باید در جای خالی قرار بگیرد. استدلال پنهان در پس این معمای ریاضی به شرح زیر است:

فراموش نکنیم در ریاضی این امکان وجود دارد که استدلال متفاوتی در ذهن یک فرد شکل بگیرد که آن هم به نوعی منتج به جواب درست شود، اگر شما آن فرد باهوش هستید، حتما استدلال متفاوت خود را در قسمت نظرات برایمان بنویسید.

(15-7) × 2 = 16

(8-3) × 2 = 10

(7-3) × 2 = 8

منبع: عصر ایران

439912