واکنش نجم‌الدین شریعتی به برد تیم ملی ایران

نجم‌الدین شریعتی در واکنش به برد تیم ملی ایران مقابل ولز در صفحه اینستاگرام خود پستی را منتشر کرد.
تصویر واکنش نجم‌الدین شریعتی به برد تیم ملی ایران

به گزارش پرسون، نجم‌الدین شریعتی مجری تلویزیون در واکنش به برد تیم ملی ایران مقابل ولز در صفحه اینستاگرام خود پستی را منتشر کرد.

429302