کنایه سحر دولتشاهی به تیم ملی با یک پست معنادار

سحر دولتشاهی با انتشار یک استوری به دیدار بازیکنان تیم ملی با ابراهیم رئیسی واکنش نشان داد.

تصویر کنایه سحر دولتشاهی به تیم ملی با یک پست معنادار

به گزارش پرسون، سحر دولتشاهی با انتشار یک استوری به دیدار بازیکنان تیم ملی با ابراهیم رئیسی واکنش نشان داد. او در تصویر موردنظرش ارزش کار الناز رکابی را بیشتر از یازده بازیکن تیم ملی توصیف کرده است.

منبع: عرشه آنلاین

418080