واکنش رضا کیانیان به فوت مهسا امینی

رضا کیانیان به درگذشت مهسا امینی واکنش نشان داد.
تصویر واکنش رضا کیانیان به فوت مهسا امینی

به گزارش پرسون، رضا کیانیان در واکنش به درگذشت مهسا امینی گفت: باید فضای آزادی را به وجود بیاوریم که در آن میلیون ها قطب وجود دارد.

بعد از مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه وزرا بسیاری از فعالان هنری و ورزشی به این فاجعه واکنش نشان دادند.

رضا کیانیان، بازیگر در گفتگویی از وقایع اخیر انتقاد کرده که بخش‌های مهم آن را در ادامه می‌خوانید:

*اگر همان روز فرمانده گشت ارشاد استعفا می کرد خیلی از اتفاقات نمی افتاد

*با این روش گشت ارشاد در این سال ها چند نفر باحجاب شدند، چند نفر بی حجاب شدند؟

*مسائل را می توان با گفت وگو حل کرد اما وقتی یکی می آید و مردم را خس و خاشاک می خواند، چه جایی برای گفت و گو باقی می ماند؟

*تئاتر می تواند بیشتر از مداحی و منبر تاثیرگذار باشد.

*من به سهم خودم تلاش می کنم جامعه را از دو قطبی بودن خارج کنم

*برخی از مدیران ما می خواهند فضای دو قطبی را تقویت کنند و جایی برای گفت وگو باقی نمی گذارند.

*اپوزیسیون خارج از کشور معتقد به دو قطبی کردن نیروهای داخلی هستند.

*اپوزیسیون خارج نشین دیکتاتور هستند.

*باید فضای آزادی را به وجود بیاوریم که در آن میلیون ها قطب وجود دارد.

منبع: سازندگی

417811