پست بلا حدید، مدل مشهور در یادبود مهسا امینی

بلا حدید، مدل مشهور آمریکایی با انتشار تصویری از مهسا امینی در صفحه اینستاگرام خود با خانواده او ابراز همدردی کرد.
تصویر پست بلا حدید، مدل مشهور در یادبود مهسا امینی

به گزارش پرسون، بلا حدید، مدل مشهور آمریکایی با انتشار تصویری از مهسا امینی در صفحه اینستاگرام خود با خانواده او ابراز همدردی کرد و نوشت مهسا امینی مستحق چنین مرگی نبود.

417683